BHP

Firma Mentor s.c. na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego świadczy w szerokim zakresie usługi bhp, ppoż. i ochrony środowiska współpracując z doświadczonymi specjalistami
 
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradzamy w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa technicznego,
 • przeprowadzamy roczne, kwartalne, miesięczne analizy stanu bhp potwierdzone audytami, nadzorem, monitorowaniem bezpieczeństwa,
 • wykonujemy niezbędną dokumentację bhp : oceny ryzyka zawodowego, instrukcję bhp, rejestry czynników szkodliwych,
 • przeprowadzamy postępowania powypadkowe - wypadki przy pracy; do/z pracy,
 • przeprowadzamy pomiary środowiska pracy, współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami,
 • przeprowadzamy szkolenia bhp wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • przeprowadzamy kontrole miesięczne, kwartalne, roczne,
 • wykonujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • przeprowadzamy teoretyczne oraz praktyczne szkolenia w zakresie ppoż. min. użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przeprowadzamy analizę i wykonujemy niezbędne oznakowania ppoż.
 • przeprowadzamy przeglądy instalacji ppoż. oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.
W zakresie ochrony środowiska:
 • edukacja ekologiczna - szkolenia,
 • wnioski, zgłoszenia - min. odpadowe, powietrzno i wodno prawne,
 • gospodarka odpadami przemysłowymi - audyty, nadzór, monitorowanie - prowadzenie kart ewidencji odpadów,
 • nadzorowanie nad prawnymi wymaganiami w zakresie aktualnych zapisów ustaw oraz nałożonych decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych rozliczeń, sprawozdań, które przekładane są przed Urzędami Państwowymi min. opłaty środowiskowe.
 
Ceny usług ustalane są indywidualnie i zależne min. od zakresu pracy, ilości pracowników, stanu bhp ppoż. i ochrony środowiska w zakładzie pracy
 

 Pobierz wniosek...

 

 

Podstawowym zadaniem pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawny system umożliwiający wypełnienie oraz realizacje ustawowych obowiązków zawartych w Kodeksie Prawa Pracy.
 
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Natomiast podstawowymi instytucjami w dziedzinie prawa, higieny i środowiska pracy, które mają prawo nadzoru i kontroli są: 

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

1. Szkolenie BHP wstępne
Szkolenie wstępne BHP jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie wstępne BHP obejmuje:
• instruktaż ogólny
• instruktaż stanowiskowy

Podstawa Prawna
art. 2373 § 2 k. p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.” Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami.

2. Szkolenie BHP okresowe
Tego typu szkolenie prowadzone są w celu aktualizacji i uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.
• co najmniej raz na 1 rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace;
• co najmniej raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prac;
• co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami;
• co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP;
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące:

Nasz zespół tworzą doświadczeni wykładowcy, którzy z zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i wyposażają w umiejętności praktyczno-teoretyczne.
W trakcie prowadzonych zajęć łączą długoletnie doświadczenia zawodowe z umiejętnościami dydaktycznymi
i interpersonalnymi.

Oferujemy następujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie MG i P z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm. - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 oraz - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420):

 • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych.
 • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych,

Program szkolenia:
 
Program w zależności od rodzaju szkolenia.
 

Cena: 100 zł

 

Zapisy na kurs:

> Wniosek do pobrania

 1. Osobiście w biurze MENTOR S.C. w Górze Kalwarii, przy ul. Pijarskiej 48 lok. 5, tel. 22 717 14 17 w godzinach: pon-pt 8-18, sob-nd 8-14. 
 2. Pocztą elektroniczną: wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Wniosek również można otrzymać drogą elektroniczną. Napisz na nasz adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w odpowiedzi dostaniesz druk do wypełnienia. 
 4. Zadzwoń do naszego Doradcy 506 416 414, a ten przyjedzie pod wskazany adres.

Zaliczkę w wys. 30 zł należy wpłacić na konto bankowe: 

PKO BP 65 1020 1042 0000 8702 0253 9500 w tytule należy wpisać ”zaliczka na kurs”.

Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej 10 dni przed wyznaczoną datą egzaminu /(lub)5 dni przed zakończeniem kursu. 

Posiadamy bardzo bogaty zasób materiałów dydaktycznych, kadrę wykwalifikowanych wykładowców i plac do zajęć praktycznych tuż obok naszej siedziby. 

Mogą być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, by nasze szkolenia były dostępne, efektywne i na najwyższym poziomie, otwierając przed ich uczestnikami szerokie drzwi do kariery zawodowej