kwalifikacja

Definicje i zastosowanie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Po zakończeniu kursu każda osoba musi zdać test kwalifikacyjny (30 minut). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, w terminie 7 dni od egzaminu, Wojewoda Mazowiecki wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku, niestety za dodatkową opłatą.
Po otrzymaniu zaświadczenia taka osoba może pracować, jako zawodowy kierowca samochodu ciężarowego.

 Pobierz wniosek...

 kwalifikacja

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
 • 21 lat
 • posiada ważne prawo jazdy 
 • przebywa, co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje, od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 • nie będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.
 • która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 11.02.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).

Program szkolenia:

 • Część podstawową teoretyczną - 97 h
 • Część specjalistyczną - 43 h w tym: 
  • zajęcia teoretyczne - 33h
  • zajęcia w ruchu drogowym - 8 h (zajęcia prowadzone indywidualnie)
  • zajęcia na płycie - 2 h (zajęcia prowadzone indywidualnie)
 • racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • właściwości techniczne i zasady działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
  • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
  • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
 • stosowanie przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;
 • zagrożenia związane z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
 • znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Test kwalifikacyjny obejmuje:
 • Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia, co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
 • Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia, co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku, niestety za dodatkową opłatą.

Cena:

2800 zł 

Zapisy na kurs:

> Wniosek do pobrania

 1. Osobiście w biurze MENTOR S.C. w Górze Kalwarii, przy ul. Pijarskiej 48 lok. 5, tel. 22 717 14 17 w godzinach: pon-pt 8-18, sob-nd 8-14. 
 2. Pocztą elektroniczną: wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Wniosek również można otrzymać drogą elektroniczną. Napisz na nasz adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w odpowiedzi dostaniesz druk do wypełnienia. 
 4. Zadzwoń do naszego Doradcy 506 416 414, a ten przyjedzie pod wskazany adres.

Zaliczkę w wys. 1300 zł należy wpłacić na konto bankowe: 

PKO BP 65 1020 1042 0000 8702 0253 9500 w tytule należy wpisać ”zaliczka na kurs”.

Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej 10 dni przed wyznaczoną datą egzaminu /(lub)5 dni przed zakończeniem kursu. 

Posiadamy bardzo bogaty zasób materiałów dydaktycznych, kadrę wykwalifikowanych wykładowców i plac do zajęć praktycznych tuż obok naszej siedziby. 

Mogą być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, by nasze szkolenia były dostępne, efektywne i na najwyższym poziomie, otwierając przed ich uczestnikami szerokie drzwi do kariery zawodowej.